Best Value Procurement og lokal næringsutvikling? Hva får vi til med nytt museumsbygg?

tirsdag 17. desember 2019

Fra 10:00 til 14:00

Baardshaug Herregård, Orkdalsveien 102, Orkanger

Museene i Trøndelag og Orkla Industrimuseum skal bygge nytt museumsbygg på Løkken Verk - Orklakonsernets vugge. Bygget inneholder nytt togverksted til Thamshavnbanen og besøks- og administrasjonsbygg. Det skal plasseres i et området med strenge krav til vern, og det vil bli lagt vekt på miljøløsninger. Spesielt vil byggherren ha tilbakemeldinger fra entreprenørene og bransjen hvilken gjennomføringsmodell som er egnet for prosjektet. Velkommen til dialogkonferanse - påmelding til: torbjorn.Lefstad@oi.no

Byggherren inviterer til markedsdialog hvor dette er hovedtema: Tekniske byggeløsninger knyttet til grunnforhold og antikvarisk tilpassing, gode løsninger for tog-verkstedet, muligheter for lokale leverandører og lokal næringsutvikling, og egnet entrepriseform, gjennomføringsmodell, kontraktsstrategi. Leverandørene inviteres til å gi innspill, komme med forslag og tilbakemeldinger på foreløpige løsninger før konkurransen om prosjektet legges ut. Dette for at byggherre skal kunne lage et så treffsikkert og hensiktsmessig konkurransegrunnlag som mulig som mobiliserer til mange tilbud.

I tillegg vil ulike gjennomføringsmodeller med ulik konkurransegjennomføring og kontrakter bli belyst. Spesielt blir det fokus på samspillsmodell og BVP (Best Value Procurement) og hva som kreves av entreprenørene for å delta i slike konkurranser og gjennomføringsmåter. Ønsker du mer innsikt i BVP og hvordan du skal delta i konkurranser som legges opp etter BVP-modell, må du delta på dialogkonferansen.

For byggherren, som en tydelig samfunnsaktør, er det viktig å få mobilisert og bruke lokale leverandører når det er mulig og hensiktsmessig. Regionen har en utviklet tre- og bygge-bransje prosjektet ønsker å dra nytte av. Lokale leverandører får nå muligheten til å komme med innspill på produkter og løsninger som kan benyttes i prosjektet.

Les mer om prosjektet og program for dialogkonferansen her.

Doffin-utlysing her.