Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

tirsdag 12. november 2019

Fra 10:00 til 15:30

Biblioteksalen i 3. etg. på lavblokka i tilknytning til rådhuset i Ålesund

Leverandørutviklingsprogrammet inviterer til et kunnskapsforløp for kommuner og statlige virksomheter med oppstart 12. og 13. november i Ålesund.

Innovative anskaffelser har et stort potensiale som strategisk virkemiddel når samfunnsutfordringer skal løses. Ved bruk av anskaffelser som virkemiddel kan offentlige virksomheter effektivisere og tjenestene forbedres. For å lykkes med dette kreves god bestillerkompetanse i hele prosessen fra hvordan behov identifiseres og til hvordan det løses via en anskaffelse og gevinster realiseres. Mange offentlige virksomheter etterlyser økt bestillerkompetanse for å kunne ta ut økt verdi gjennom anskaffelser av digitale løsninger.

Påmelding til hilde.satertro@nho.no

Et hinder for digital transformasjon i offentlige virksomheter er hvordan anskaffelser blir gjennomført. Innovativ anskaffelsesmetodikk endrer offentlige anskaffelser fra hinder til muligheter og bidrar til en bedre og raskere digitalisering.

Dette er det andre kunnskapsforløpet Leverandørutviklingsprogrammet gjennomfører med dette temaet, og den første piloten fikk gode tilbakemeldinger: De faglige temaene har bidratt til refleksjon. – Vi har fått gode verktøy vi kan bruke i egen kommune. – Dette har bidratt til avmystifisering av innovative anskaffelser. – Vi har ansatt en ny innkjøper som en delvis konsekvens av dette, og innkjøp har fått betydelig større strategisk betydning. – Dette har gitt oss en bedre metodikk for tjenesteutvikling.

Totalt fikk opplegget 5,11 poeng av 6 mulige – evaluert av deltakerne.

Invitasjon til kunnskapsforløp bestillerkompetanse digitale løsninger i Ålesund

Program samling 1 12.-13. nov Bestillerkompetanse digitale løsninger Ålesund

Se informasjon om forløpet som ble gjennomført i Trøndelag våren 2018 her.