Årskonferansen for innovative anskaffelser 2018

torsdag 7. februar 2019

Fra 11:30 til 16:00

Næringslivets hus, Majorstuen, Oslo

Programmets årskonferanse, for nasjonale og regionale partnervirksomheter, arrangeres i 2018 den 7. februar, i Oslo.

Årskonferansen for innovative anskaffelser 2018 arrangeres 07.02.2018, i Næringslivets hus på Majorstuen i Oslo. Denne dagen samles partnerskapet i både det nasjonale og de regionale programmene for innovative anskaffelser, til en dag med oppdateringer og inspirasjon til å fortsette arbeidet med omstillingen av Norge gjennom bruk av anskaffelser.

Vi skal se på effekter og gevinster ved innovative anskaffelser, hvordan anskaffelser kan brukes strategisk for regional næringsutvikling, felles anskaffelse av innovasjon og nasjonale innovasjonsløft. Lasse Hansen (adm.dir i KS), Anita Krohn Traaseth (adm.dir i Innovasjon Norge), Kristin Skogen Lund (adm.dir i NHO) er blant innlederne. Det blir også en oppfølging på innovasjonspartnerskapet som ble signert i fjor – hvordan har det gått og hvordan er det å delta i en slik prosess?

Meld deg på her

Last ned program her: Program for årskonferansen for innovative anskaffelser

Konferansen er for programmets partnere, nasjonalt og regionalt. Disse er listet opp under. Hvis du har noen spørsmål rundt dette, eller konferansen generelt kan du ta kontakt med programrådgiver Mathea Fjukstad Hansen (mathea.fjukstad.hansen@nho.no).

Programmets partnere, nasjonalt og regionalt:
NHO
KS
Difi
Innovasjon Norge
Forskningsrådet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Helsedirektoratet
Statsbygg
Skatteetaten
KSI
Avinor
Bane NOR
NAV
Statens Vegvesen
Nye Veier
Forsvarsbygg
Helse Sør-Øst
Oslo kommune
Kristiansand kommune
Stavanger kommune
Bergen kommune
Nittedal kommune
Bærum kommune
Bodø kommune
Trondheim kommune
Akershus fylkeskommune
Undervisningsbygg
Østfold fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
NHO Oslo og Akershus
NHO Trøndelag
Difi, avd. Oslo (LUHO)
KS Oslo og Akershus
Veidekke
LO Oslo og Akershus
Avinor Nordland
NTNU
Innovasjon Norge Trøndelag
KS Trøndelag