Dialogkonferanse: Fleksibelt, «grønt» leilighetsbygg og rehabilitering av Kviteseid skole

onsdag 22. mai 2019

Fra 15:00 til 18:30

Quality Straand hotell, 3853 Vrådal

Kviteseid kommune inviterer entreprenører, arkitekter, leverandører av rådgivningstjenester og andre aktuelle leverandører som ønsker å arbeide med to viktige og spennende prosjekter for Kviteseid kommune. Leilighetsprosjektet Husstøyl og rehabilitering av Kviteseid skole er to uavhengige byggeprosjekter. Markedsdialogen inkluderer en dialogkonferanse og en til en-møter med leverandører i etterkant. Markedsdialogen har til hensikt å gi Kviteseid kommune innspill på løsninger som kan realisere et fremtidsrettet, miljøvennlig og energieffektivt leilighetsbygg/skole med gode og fleksible teknologiske løsninger. Dialogarbeidet vil påvirke hva som blir etterspurt i en senere anskaffelse.

Se INVITASJON og PROGRAM til dialogkonferansen.

For ytterligere dokumenter og mer informasjon om dialogkonferansen se Veiledende kunngjøring på DOFFIN

For påmelding og spørsmål til konferansen kontaktes rådmann Øystein Tveit:

E-post: oystein.tveit@kviteseid.kommune.no

Tlf. 35068136/90086575

Frist for påmelding er 15.mai 2017.

 

«Bygg i Tre» – konferansen

Iom at det i prosjektet Husstøyl er en forutsetning at det skal bygges i tre er det ønskelig at leverandører som har en intensjon om å delta i konkurransen i dette prosjektet deltar på konferansen «Bygg i tre» som arrangeres samme dag,  før Kviteseid kommune sin dialogkonferanse. Det vil være et krav om å ha kompetanse i å bygge i tre i dette prosjektet, og denne dagen vil kunne være en del av det å oppfylle det kravet. Konferansen vil være på samme sted som dialogkonferansen, og det vil her være mulighet for også å møte andre kommuner i Vest-Telemark som har ambisjoner om å bygge i tre i fremtiden.

Se PROGRAM og PÅMELDING til «bygg i Tre»- konferansen.