​Felles etterspørsel etter miljøvennlige løsninger for avhending av kunstgress i Norge

onsdag 15. april 2020

Fra 09:30 til 15:00

Park Inn by Radisson Oslo Airport

På grunn av koronaviruset blir arrangementet dessverre mest sannsynlig flyttet til høsten. Viruset har ført til veldig liten aktivitet i idrettslag og stengte fotballbaner. Idrettsarrangement er avlyst, og inntektene vil falle.
Behovet for miljøvennlig behandling av gammelt kunstgress forsvinner ikke av den grunn – vi vil trenge bedre og rimeligere løsninger!
Leverandørutviklingsprogrammet vil fortsatt være en «hjelpende hånd» i utfordringene vi har fremover og gjennomfører nå planleggingen av dette initiativet slik at vi er klare når samfunnet normaliserer seg igjen.
Så, har du behov for, og ønsker du å bidra til nye, norske løsninger for avhending av kunstgress? Vis din interesse og meld deg på!

Mange kunstgressbaner skal rehabiliteres i årene som kommer. Det skal brukes betydelige beløp og “gammelt” kunstgress må behandles på en miljøvennlig måte. Baneeiere har utfordringer med å få dette til, og det kan være næringspotensial i å skape norske bærekraftige løsninger på problemet.  

Å vise stor etterspørsel etter miljøvennlige løsninger på avhending / resirkulering / gjenbruk av kunstgress er en stimulans til å utvikle nye løsninger i leverandør-markedet og avfallsbransjen. LUP koordinerer en felles erklæring ut til markedet som krever samling av mange kunstgresseiere.  

Behovs- og forankringsverkstedet er en forberedelse til et samlet møte med markedet, for å formidle et stort, felles behov. 

Målet med dagen er å bli enig om en felles erklæring og kunngjøring som vi bruker i en felles nasjonal dialogkonferanse tentativt 4. juni 2020. 

Bli med, meld deg på og hold deg oppdatert på tid og program!

 

Program

09:30: Kaffe og mingling

10:00: Innledning v/Leverandørutviklingsprogrammet

  • Utfordringsbildet v/ KG 2021
  • Hvordan løser kommuner dette i dag? v/ Bergen kommune (foreløpig)
  • Dypdykk i kunstgressets materialkomponenter og miljøkonsekvenser, samt avhendingsmuligheter (foreløpig)
  • Hva sier reglene? v/Miljødirektoratet (foreløpig)
  • Tar avfallsbransjen utfordringen? v/ Gjenvinningsbransjen (foreløpig)

11:30: Lunsj

12:15: Vi arbeider med vårt behov for miljøvennlig avhending av kunstgress:

  • Mål og egenskaper med løsningene, strategiske føringer og forankring
  • Felleserklæringen
  • Planlegging av felles markedsdialog med potensielle løsningstilbydere

15:00: Slutt

Initiativet gjennomføres i samarbeid med forskningsprosjektet KG 2021 v/ Senter for Idrettsanlegg og teknologi på NTNU. 

Prosjektet er en forlengelse av arbeidet med å utvikle miljøvennlige kunstgressbaner.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med prosjektleder Elisabeth Smith.