Pågående anskaffelse

Fremtidens ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten

Den nye ungdomsskolen på Grasmyr vil bli mer enn bare en skole. Den vil øke tilbudet til innbyggerne på flere arenaer og være mer tilpasningsdyktig til framtidige endringer i skolestrukturen. I tillegg skal samarbeid mellom ungdomsskolen og Bamble videregående skole, flere møteplasser via idrettshall, svømmehall, kantine/kafe og kultursal øke samhold og relasjoner i alle aldersgrupper. Kommunen har også klima- og miljøambisjoner om et bærekraftig bygg og en miljøvennlig bygg- og anleggsplass hvor de blant annet ønsker innspill på materialvalg, smarte energiløsninger og fossilfri byggeplass. Bamble kommune har ambisjoner om en framtidsrettet, funksjonell og bærekraftig, driftsøkonomisk skole.

Prosess

Behovskartlegging

Bamble kommune har gjennomført en grundig behovskartlegging.

Dialog

Dialogkonferanse er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om mulige løsninger for å oppnå de ambisjonene Bamble kommune har med Fremtidens skole ; et mest mulig framtidsrettet, funksjonelt og bærekraftig, driftsøkonomisk bygg.

Les mer

Se vedlagt dialognotat og link til Veiledende kunngjøring på DOFFIN