Pågående anskaffelse

Etablering av 2 «energifabrikker»

Vestfold fylkeskommune har ambisjon om å bli ett av de grønneste fylkene i Norge og også å stimulere til innovasjon og utvikling i næringslivet på veien mot et bærekraftig samfunn. Vestfold fylkeskommune tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi kan være en både økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. Nå ønsker de å etablere 2 "energifabrikker" på Vestfold Fylkeskommunes eiendommer. Vestfold fylkeskommune ønsker innspill på helhetlige løsninger som har god kost/nytteeffekt for fylkeskommunen, tenker energiflyt mellom ulike systemer, fokuserer på teknisk styring og gode brukervennlige løsninger. Det forventes at forslagene bidrar med innovative og fremtidsrettede løsninger.

Prosess

Behov

Vestfold fylkeskommune tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi kan være en både økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. Det er et mål at løsningene reduserer behovet for oppgraderinger av energinettet i Norge, bidrar til å redusere eller flate ut effekttoppene på de aktuelle virksomhetene og at mest mulig energi produseres fornybart og lokalt. Det antas at det er hensiktsmessig å se ulike energikilder og energisystemer i sammenheng - som f.eks. nett-el, solceller, solfangere, fjernvarme, grunnvarme, kjøling, varmepumper, biogass, flis, pellets, el-bil, el-sykkel, solskjerming, styringssystemer m.fl. Det antas også hensiktsmessig å kunne forflytte energi mellom ulike systemer. Kan lagringskapasiteten i den norske elbilparken utnyttes? Desentraliserte «Powernodes» med store batterier? Hva og hvilke løsninger ser vi inn i fremtiden? Hvordan tar vi best høyde for de endringene som kommer?

Dialog

Vestfold fylkeskommune tror markedsaktørene kan bidra med de mest fremtidsrettede, bærekraftige og økonomiske løsningene. Vestfold fylkeskommune utfordrer derfor leverandører og konsulenter til gjennom samarbeid og dialog å fremme de best mulige løsninger for Vestfold fylkeskommunens 2 piloter for "energifabrikker".

Bakgrunnen for denne anskaffelsen er at vi tror det vil skje store endringer i energimarkedet fremover, både når det gjelder produksjon, fordeling og styring av energi. For å løse disse utfordringene er det nødvendig å utvikle og bruke teknologien aktivt.