prosjektblogg

Leverandørkonferanse, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Behov møter løsning.

av Kjersti Granaasen

Tempo for omstilling til utslippsfrie og fossilfrie bygg- og anleggsplasser økes.

Er du leverandør av anleggsmaskiner og byggeplassløsninger med ønske om et større marked? Du får presentere dine løsninger.

Er du innkjøper eller fagansvarlig med ansvar for å nå myndighetenes klimakrav og miljømål? Du får kjennskap til flere muligheter.

Statsbygg går i bresjen når kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak øker tempo i omstilling til utslippsfrie og fossilfrie bygge- og anleggsplasser.

Leverandørutviklingsprogrammet, Miljødirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet står bak planlegging og gjennomføring.

For informasjon og påmelding til Leverandørkonferanse se HER.

 

 

 

 

 

KONFERANSEN ER FOR:

  • Ledere og fagansvarlige i bedrifter som leverer maskiner med utslippsfrie løsninger til bygg- og anleggsplasser.
  • Innkjøpere, fagledere og ansvarlige fra eiendomsavdelinger som skal gjennomføre anskaffelser til bygg- og anleggsplasser de neste årene.
  • Klimarådgivere og andre interesserte

INFORMASJON, TILBAKEBLIKK og RAPPORTER:

Fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, 2017.

Tilbakeblikk på arbeid fra 2017. 

Nullutslippsgravemaskin. Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner, SINTEF 2020,

Prosessanalyse av fellesinitiativet utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, Multiconsult 2019.

Erfaringskartlegging av krav til fossilfrie byggeplasser, Multiconsult 2018