prosjektblogg

Bærum kommune inviterer andre kommuner til samarbeid!

av Ida Laustsen

Bærum kommune har kartlagt kommunens behov for bedre, tilpassede digitale læringsmidler, og har etter den kartleggingen sett det hensiktsmessig å etablere samarbeidsprosjektet «Digitale læringsmidler» sammen med flere kommuner. Prosjektets formål er å etablere en infrastruktur for valg og bruk av digitale læringsmidler. Vi ser at det krever et samarbeid på tvers av kommuner og nasjonale aktører for å utvikle markedet i den retning vi ønsker. Vi inviterer derfor kommuner til å delta inn i prosjektet på ulike nivåer, ut fra hver enkelt kommunes kapasitet og ønske om å være med på å forme fremtiden.

Dette er en invitasjon til kommuner for deltakelse. I dette dokumentet  kan du se utdrag av forventede gevinster, status i prosjektet og forventninger til deltakende kommuner. I arbeidet med å samle kommuner om en felles tilnærming, for i fellesskap å utfordre leverandørene til å utvikle løsninger som dekker vårt behov for bruk av digitale læringsmidler, trenger vi en bekreftelse på hvilke kommuner som ønsker å stå sammen med oss i leverandørdialogen.

Vi ber derfor om en bekreftelse på om din kommune ønsker å delta i første fase av prosjektet senest 3. mai 2018. Dette gjøres til Kristian Bergem kristian.bergem@baerum.kommune.no Mobil: 907 86 438

For de som ønsker ytterligere informasjon, vil Bærum kommune avholde et informasjonsmøte torsdag 26. april. Sted: Rådhuset i Sandvika, Rådhustorget, 1304 Sandvika. Tid: kl. 10:00 – 11:30

Påmelding til informasjonsmøtet gjøres til ragnhild.sommerschild@baerum.kommune.no innen onsdag 25. april kl. 12:00