prosjektblogg

Avhending av kunstgress – ny forretningsmulighet i Norge?

av Elisabeth Smith

Fotballbaner og kunstgress blir debattert flittig i disse koronatider. Flott at det nå er mulig å få trent i små grupper, også på fotballbanene. Kanskje blir det seriefotball i år også? Uansett, det er fortsatt behov for løsninger for miljøvennlig avhending av kunstgress i Norge. Sannsynligvis har behovet blitt større…

Så fort vi har et opplegg for å kunne samle krefter til en felles utfordring til markedet, ønsker vi at de av dere som har «gammelt» kunstgress viser interesse ved å melde dere på initiativet. Vi ønsker å samle personer, kommuner, idrettslag og kunstgresseiere , slik at vi raskt kan gå videre å arbeide med: «Behovs- og forankringsverksted for felles erklæring og kunngjøring av nye løsninger for avhending av kunstgress».

Påmelding (det blir ikke fysisk møte den 15.april – vi kommer tilbake med mer informasjon).

Ved å melde deg på vil du bli holdt løpende oppdatert på: aktiviteter vi setter i gang, tid, sted, program og, når vi trenger din involvering.

Å vise stor etterspørsel etter miljøvennlige løsninger på avhending / resirkulering / gjenbruk av kunstgress, vil bidra til å stimulere utviklingen av nye løsninger i leverandørmarkedet og avfallsbransjen. Leverandørutviklingsprogrammet koordinerer en felles erklæring ut til markedet som krever samling av mange kunstgresseiere.

Koronaviruset har ført til veldig liten aktivitet i idrettslag og stengte fotballbaner. Idrettsarrangement er avlyst og inntektene vil falle. Leverandørutviklingsprogrammet vil fortsatt være en «hjelpende hånd» i utfordringene vi har fremover. Derfor gjennomfører vi allikevel planleggingen av initiativet slik at vi er klare når samfunnet normaliserer seg. Vi vil trenge bedre og rimeligere løsninger. Så har du behov for, og ønsker å bidra til nye løsninger for avhending av kunstgress? Vis din interesse og meld deg på!

Tentativt program for behovs- og forankringsverksted

Vi vil vurdere å gjennomføre arrangementet digitalt.

10:00 Innledning v/Leverandørutviklingsprogrammet

  • Utfordringsbildet
  • Hvordan løser kommunene dette i dag?
  • Dypdykk i kunstgressets materialkomponenter og miljøkonsekvenser, samt avhendingsmuligheter
  • Hva sier reglene? v/Miljødirektoratet

11:30 Lunsj

12:15 Vi arbeider med vårt behov for miljøvennlig avhending av kunstgress

  • Mål og egenskaper med løsningene, strategiske føringer og forankring
  • Felleserklæringen
  • Planlegging av markedsdialog med potensielle løsningstilbydere

15:00 Slutt

Initiativet gjennomføres i samarbeid med forskningsprosjektet KG 2021 v/Senter for Idrettsanlegg og teknologi på NTNU.

Prosjektet er en forlengelse av arbeidet med å utvikle miljøvennlige kunstgressbaner. Har du spørsmål kan du kontakte prosjektleder Elisabeth Smith, Elisabeth.Smith@nho.no