Pågående anskaffelse

Barnehage i massivtre, Munkerud

Omsorgsbygg, Oslo kommune, skal bygge nye Munkerud barnehage ved bruk av Best Value Procurement (BVP) som anskaffelsesmetode. Barnehagen skal bygges i massivtre og prosjektet har høye miljøambisjoner.

Prosess

Om Munkerud barnehage

 • Omsorgsbygg Oslo KF skal bygge en ny barnehage i bydel Nordstrand, i P.A.Holmsvei 18
 • Totalentreprise etter NS 8407 inkl utomhus og krav i rekkefølgebestemmelsene
 • Grunnundersøkelser ikke utført, men det er fjell i dagen på tomten og byggherren antar derfor gode grunnforhold
 • Rammebetingelser for prosjektet:
  • Byggherrens makspris (BMP): 39 000 000 NOK.
  • Sluttdato for levering: 15.11.2018.
  • Munkerud barnehage skal bygges i massivtre.
  • 6- avd. barnehage 108 storbarnsekvivalenter og ca. 22 ansatte.

Om BVP (Best value procurement)

 • Tanken bak metoden er at leverandøren er eksperten innen sitt fagfelt og denne vil ha størst kunnskap om mulige løsninger.
 • BVP sikrer tidlig involvering av leverandøren.
 • Metode som fokuserer på hvorfor tilbyder er den beste til å gjennomføre prosjektet.
 • Gir oss bedre mulighet til å velge tilbyder som best bidrar til å nå prosjektets overordnede mål.
 • BVP begrenser tidsbruken for tilbyderne ved at det går kort tid fra innlevering av tilbud til evaluering er gjennomført.
 • Andre byggherrer har hatt god erfaring med BVP