Pågående anskaffelse

Avfallsfrie byggeplasser – Emballasjesmart byggeplass

Innovasjonsløft

En betydelig del av avfall fra byggeplass kommer fra emballasjen som brukes for å beskytte materialer og produkter mot skade på vei til byggeplass og under oppbevaring på byggeplass. I denne før-kommersielle anskaffelsen skal vi se om det er mulig å gi nødvendig beskyttelse uten å generere avfall.

Prosess

Forprosjekt

Forprosjekt er støttet av Forskningsrådet og skal se på bruken av emballasje som beskyttelse for materialer og produkter på vei til, og under oppbevaring på byggeplass. I løpet av forprosjektet skal det utredes om det er grunnlag for å sette i gang et hovedprosjekt der man utvikler smartere emballasjeløsninger som ikke genererer, eller ender opp som avfall fra byggeplass.

Les mer
  • I forprosjektet skal det gjennomføres møter med byggherrene i Fellesinitiativet for avfallsfrie byggeplasser, EBA, BNL og Emballasjeforeningen.
  • Videre skal det gjennomføres feltarbeid på to byggeplasser i Bærum for å kartlegge bruken, mulighetene og utfordringene med emballasjebruken.
  • Rapporten fra feltarbeidet vil inngå i søknaden om et hovedprosjekt med støtte fra Forskningsrådet

Hovedsøknad

20. november er fristen for å levere inn hovedprosjektsøknad til Forskningsrådet

Hovedprosjekt

Dersom Emballasjesmart byggeplass får tildelt midler vil utviklingsmidlene utlyses til søkere eller søkergrupper i næringslivet som kan utvikle emballasjesmarte løsninger sammen med det offentlige.

Tema for det første møtet med byggherrene var hvordan man kan sette krav om avfallsfrie byggeplasser, dokumentere, rapportere og kontrollere avfallsfrie byggeplasser. Møtet ble strømmet ettersom byggherrene er plassert i hele Norge.

Her kan du se opptakene fra de innspillene som ble holdt som grunnlag for diskusjonen i etterkant.

Velkommen og status

Thea Mork Kummen, rådgiver energi, klima og miljø i Bærum kommune, Eiendom
Harald Aas, Innovative anskaffelser
John R. Moen, BAdigital

Hva kan vi lære av Oslo kommune sine krav om utslippsfrie byggeplasser?

Guro Bøe Wensaas, rådgiver samfunnsansvar, utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune

Presentasjon av skissen til et mulig forskningsprosjekt om avfallsfrie byggeplassen.

Christian Wenaas i Sintef

Kontroll og kontraktsoppfølging av måloppnåelsen for avfallsreduksjon

Hedda Emilie Bratt, Bærum kommune eiendom

Presentasjon av forprosjektet Emballasjesmart byggeplass

Thea Mork Kummen, rådgiver energi, klima og miljø i Bærum kommune, Eiendom