VESAR

Fakta om Vesar

Vesar eies av kommunene  Horten, Holmestrand, Larvik, Færder, Sandefjord, Tønsberg og Re Selskapets hovedoppgave er husholdningsrenovasjon på vegne av eierkommunene.

Vesar er kommunenes forlengede arm innen renovasjonsområdet. Det er kommunene som bestemmer hva Vesar skal utføre. Kommunene bestemmer også størrelsen på renovasjonsgebyret, og det er kommunene som vedtar forskriften (reglene) Vesar skal arbeide etter.

 

http://www.vesar.no/

Relaterte anskaffelser

Klimasmart avfallstransport