Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten (Sverige) ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vi vill även bidra till att kommuner och regioner tillämpar statsstödsreglerna på ett strategiskt och rättssäkert sätt. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Utslippsfri levering av varer og tjenester

Våren 2020 skal det gjennomføres en nordisk bestillerdialog på temaet: utslippsfri levering av varer og tjenester. Målet er å utvikle nordisk næringsliv, og sørge for at de offentlige virksomhetene i Norden samarbeider i større grad.