Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) er et kommunalt foretak i Oslo kommune underlagt Byrådsavdeling for kultur og næring. Foretaket ble opprettet 1. januar 2002 for å eie, drifte og utvikle kommunens skolebygg. Det gjør det til Oslos største eiendomsforvalter, med en samlet bygningsmasse på cirka 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har omkring 125 fast ansatte og hovedkontor i Oslo. Ifølge foretaket selv bruker cirka 83 000 elever og 13 000 ansatte daglig Undervisningsbyggs lokaler. Selskapets visjon er «Et skolebygg å være stolt av!».

Kontaktinformasjon

Nettside

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/undervisningsbygg-oslo-kf/

Relaterte anskaffelser

Bedre inneklima i eksisterende bygg

Bergen kommune og Undervisningsbygg Oslo KF forvalter til sammen over 2 millioner kvm bygningsmasse. I denne innovative anskaffelsen søkte de løsninger som effektiviserer oppgradering av ventilasjon i eksisterende bygg. De utfordret markedet på en ny løsning som ville redusere behov…

Oljefyring ut av Oslo-skolene

Hvordan skulle Oslo klare å fjerne oljefyringen fra skolene sine? Fire vinnere ble kåret i en plan- og designkonkurranse og ideene ble videreutviklet.