Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.
Hovedkontoret ligger i Vadsø, og foretaket er delt inn i seks divisjoner: Divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler, divisjon nord, divisjon Midt-Norge, divisjon sør-øst og divisjon vest.

Kontaktinformasjon

https://sykehusinnkjop.no/

Relaterte anskaffelser

Norsk produksjon av åndedrettsvern

Åndedrettsvern er utstyr som det på grunn av Covid-19 er mangel på i hele verden. Dette skyldes en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken. Helsevesenet klarer i…