Steinkjer kommune

Steinkjer kommune ligger innerst i Trondheimsfjorden og Steinkjer by er største byen og administrasjonssenter i Nord-Trøndelag fylke. Steinkjer er landets nest største jordbrukskommune og er handelssentrum i Nord-Trøndelag. Steinkjer og Verran kommuner slås sammen senest fra 1. januar 2020. Kommunen har ca 22 000 innbyggere (SSB, jan. 2017)

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.