Stavanger kommune

Stavanger kommune ligger i Rogaland fylke og har rundt 133 000 innbyggere. Stavanger har de siste årene gjennomført flere spennende innovative anskaffelser. Stavanger er først ut i Norge med å teste ut den nye konkurranseformen innovasjonspartnerskap. Kommunen har vært partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling i mange år.

Relaterte anskaffelser

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

Barnevernloven sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg, og får trygge oppvekstvilkår når de lever under forhold som kan være skadelig. Barnevernet er både kommunalt og statlig og de har ulike oppgaver. I tillegg er det mange…

Nye løsninger i heldøgnsomsorgen

Stavanger kommune skal gjennomføre Norges første innovasjonspartnerskap. Gjennom denne nye innkjøpsprosedyren ønsker de å få fram nye løsninger på utfordringer de har i heldøgnsomsorgen.

Driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring av bygg

Stavanger kommune ønsket å samle alle tekniske systemer i en ny driftssentral. Anskaffelsen ble lagt på is, fordi eksterne konsulenter estimerte 40 mill i kostnader. Gjennom en innovativ offentlige anskaffelsesprosess endte kostnaden på kun 1,25 mill.