Statped

Statped (tidligere Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er en norsk spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

Relaterte anskaffelser

Infrastruktur for digitale læringsmidler

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læringsmidler. Kort fortalt er markedet litt innelåst og mange kommuner ønsker mulighet til å kjøpe nye læringsmidler som setter elevens læring i sentrum. Det har vært mobilisert…