Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for vi skal komme trygt fram uansett om man går, sykler, kjører eller reiser kollektivt. Deres oppgave er å planlegge, bygge og holde ved like riks- og fylkesveger i Norge. De har også ansvaret for tilsynet med kjøretøy og trafikanter.

Relaterte anskaffelser

Ny Mjøsbru i tre

Brua vil kunne bli ni ganger så lang og tre ganger bredere enn den største trebrua som finnes i dag.

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser – 15. mai

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for…

Nasjonal reiseplanlegger

Regjeringen vil gjøre det lettere å reise kollektivt. Det finnes i dag mer enn 60 reiseplanleggere i Norge, og kunden må ofte benytte flere i kombinasjon. Det er vanskelig å finne informasjon og planlegge reisen når flere ulike transportmidler er…

Bedre sikkerhet i trafikken – BEST

Siden 1970 har det vært en positiv utvikling i antall drepte og hardt skadde i trafikken, til tross for en stor trafikkøkning. Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har vært kjennetegnet ved at det har vært tatt i bruk mange ulike virkemidler rettet…