Sandnes eiendomsselskap KF

Sandnes Eiendomsselskap KF ivaretar Sandnes kommunens behov for bygg i form av formålsbygg (skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg), administrasjonsbygg og bygg for andre tjenesteprodusenter. I tillegg omfatter bygningsmassen flere hundre boliger.

Hovedaktivitetene er investeringer, forvaltning, leie og avhending av eiendom. Kommunen eier 300 000m2 og leier 36 000m2 bygningsmasse. Befolkningsveksten i kommunen krever en årlig tilførsel av lokaler i størrelsesorden 10 000m2.

Trykk her for å bli lenket til hjemmesiden til Sandnes eiendomsselskap KF