Sandefjord kommune

Sandefjord kommune er en by og kommune i Vestfold. Sandefjord sentrum ligger i enden av Sandefjordsfjorden. Med halvøyene  Østerøye og Vesterøya har kommunen en kystlinje på ca. 160 km. 1. januar 2017 slo kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord seg sammen til én kommune; Sandefjord kommune. Sandefjord kommune er Vestfold fylkes mest folkerike kommune med ca. 62 000 innbyggere.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Robotisering / chatbot – kunstig intelligens og RPA-teknologi

Robotisering i form av både kunstig intelligens (AI) og RPA-teknologi er svært aktuelt, og mange løsninger er under utarbeidelse. Sandefjords chatbot "Kommune-Kari" vil kunne bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, forenkle tilgang til informasjon og frigjøre saksbehandlingstid på de mer krevende…