Sandefjord kommune

Sandefjord kommune er en by og kommune i Vestfold. Sandefjord sentrum ligger i enden av Sandefjordsfjorden. Med halvøyene  Østerøye og Vesterøya har kommunen en kystlinje på ca. 160 km. 1. januar 2017 slo kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord seg sammen til én kommune; Sandefjord kommune. Sandefjord kommune er Vestfold fylkes mest folkerike kommune med ca. 62 000 innbyggere.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Infrastruktur for digitale læringsmidler

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læringsmidler. Kort fortalt er markedet litt innelåst og mange kommuner ønsker mulighet til å kjøpe nye læringsmidler som setter elevens læring i sentrum. Det har vært mobilisert…

Robotisering / chatbot – kunstig intelligens og RPA-teknologi

Robotisering i form av både kunstig intelligens (AI) og RPA-teknologi er svært aktuelt, og mange løsninger er under utarbeidelse. Sandefjords chatbot "Kommune-Kari" vil kunne bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, forenkle tilgang til informasjon og frigjøre saksbehandlingstid på de mer krevende…