ROR-IKT

Et interkommunalt IKT-samarbeid basert på kommunelovens §27 mellom kommunene Molde, Rauma, Midsund, Vestnes og Aukra.

Relaterte anskaffelser

Infrastruktur for digitale læremidler

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læremidler. 58 kommuner fra hele Norge stilte seg bak initiativet, andre aktører som Utdanningsdirektoratet, KS, Statped og NDLA-G er også koblet på. Fellesinititativet ønsker å sette eleven…