Rollag kommune

Rollag kommune ligger i hjertet av Numedal i Buskerud, om lag 50 kilometer nord for Kongsberg langs fylkesveg 40. Kommunen har i overkant av 1400 innbyggere.

Hovednæringsveger er landbruk og industri og det finnes mange mindre bedrifter i kommunen både innen bygg og anlegg, transport, varehandel m.m.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Husbanken inviterer kommuner til et læringsnettverk i perioden våren 2020 – våren 2021. Formålet med nettverket er at en eller flere av kommunene som deltar i nettverket gjennomfører en innovativ anskaffelse.