RiG (Renovasjon i Grenland)

Om RiG

Renovasjon i Grenland er navnet de fire grenlandskommunene har gitt renovasjonssamarbeidet.

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale virksomheter. RiG skal bidra til en kostnads- og miljøeffektiv drift av renovasjonsordningene. Kommunene har samarbeidet om renovasjonsordningene siden høsten 1990, men det interkommunale selskapet Renovasjon i Grenland IKS ble stiftet 20. mars 2014. Eierandelene i selskapet fordeler seg slik:

  • Skien: 50,31 %
  • Porsgrunn: 33,85 %
  • Bamble: 13,51 %
  • Siljan: 2,33

 

Mer om RIG: https://rig.no/

Relaterte anskaffelser

Klimasmart avfallstransport