Politiets fellestjenester

Politiets fellestjenester er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, lønn og regnskap, og anskaffelser og juridisk rådgivning. Virksomheten er underlagt Politidirektoratet. Politiets fellestjenester har 230 ansatte (2017), og holder til på Majorstua i Oslo, på Jaren i Gran kommune, og i Kristiansund.

Relaterte anskaffelser

Nytt jakkekonsept for Politiet

På bestilling fra Politidirektoratet har Politiets fellestjenester (PFT) igangsatt en prosess for å utvikle et nytt jakkekonsept til den daglige operative tjenesten for Politiet. Det nye jakkekonseptet skal erstatte tre eksisterende produkter: kort skinnjakke, lang vinterjakke og Natogenser.