Oslo kommune, helseetaten

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet, og en av flere enheter i Oslo kommune som gjennomfører innovative anskaffelser. Helseetatens visjon er «Sammen for bedre Oslohelse».

Relaterte anskaffelser

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når mange kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.