Oppegård kommune

Kommunen er med 37 km2 den minste kommunen i Akershus. Den grenser mot Oslo i nord, Østmarka i øst og Bunnefjorden i vest.

Oppdatert folketall fra SSB

Kommunen er delt i to av Gjersjøen. I vest ligger Svartskog som er tynt befolket, men blant annet inneholder Oppegård kirke og Roald Amundsens hjem. Kolbotn er hovedsenteret for service- og handelsvirksomhet, mens hovedvekten av næringslivet er lokalisert til Mastemyr næringspark og Sofiemyr-området.

 

Mer informasjon om Oppegård kommune finner du her.

 

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Infrastruktur for digitale læremidler

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læremidler. 58 kommuner fra hele Norge stilte seg bak initiativet, andre aktører som Utdanningsdirektoratet, KS, Statped og NDLA-G er også koblet på. Fellesinititativet ønsker å sette eleven…

Smart energibruk og lagring av solenergi

En rekke offentlige virksomheter har energiproduserende bygg med solceller på bygningskroppen og ved etablering av store solcelleanlegg på tak og/eller fasader, så vil det bli produsert mye energi som bygget selv ikke har behov for. Bygg kan levere ut på…