Oppegård kommune

Kommunen er med 37 km2 den minste kommunen i Akershus. Den grenser mot Oslo i nord, Østmarka i øst og Bunnefjorden i vest.

Oppdatert folketall fra SSB

Kommunen er delt i to av Gjersjøen. I vest ligger Svartskog som er tynt befolket, men blant annet inneholder Oppegård kirke og Roald Amundsens hjem. Kolbotn er hovedsenteret for service- og handelsvirksomhet, mens hovedvekten av næringslivet er lokalisert til Mastemyr næringspark og Sofiemyr-området.

 

Mer informasjon om Oppegård kommune finner du her.

 

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Infrastruktur for digitale læringsmidler

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læringsmidler. Kort fortalt er markedet litt innelåst og mange kommuner ønsker mulighet til å kjøpe nye læringsmidler som setter elevens læring i sentrum. Det har vært mobilisert…

Smart energibruk og lagring av solenergi

En rekke offentlige virksomheter har energiproduserende bygg med solceller på bygningskroppen og ved etablering av store solcelleanlegg på tak og/eller fasader, så vil det bli produsert mye energi som bygget selv ikke har behov for. Bygg kan levere ut på…