Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune skal levere de velferdstilbudene som er for store for enkeltkommune og tilbud på tvers av kommunegrensene. Styrt av det folkevalgte fylkestinget, som skal bidra til at Nord-Trøndelag framstår som et attraktivt fylke for næring og bosetting.

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

www.ntfk.no

Relaterte anskaffelser

Ungdomsprosjektet – arbeids- og helsefremmende aktiviteter

Ungdomsprosjektet skal gi et tilbud til ungdom som er utenfor videregående opplæring i aldersgruppa 15 – 21 år. De yngste og mest risikoutsatte ungdommene skal prioriteres.