Nittedal kommune

Kommunen grenser til Oslo, Lunner, Nannestad, Gjerdrum og Skedsmo. 23 000 innbyggere. Nittedal kommune har 7 barneskoler, 3 ungdomsskoler, 1 videregående skole og 30 barnehager.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer

Flere offentlige virksomheter har krav om å gjenbruke utstyr og resirkulere materialer, hvor målet er å minimere klimagassutslipp og ressursbruk. Offentlige virksomheter satser på ombruk og sirkulær økonomi, og ønsker derfor å diskutere hvordan vi får til denne omstillingen!

Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

Et varslingssystem skal bidra til å gi trygghet i hverdagen for både beboere og ansatte. Det skal dekke et behov for varsling som er tilpasset den enkelte beboers funksjonsnivå og dekke personalets behov for varsling i en døgnkontinuerlig tjeneste. Vi…