Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylke har i overkant av 266 000 innbyggere. Ålesund er fylkets største by, Molde er sete for fylkesadministrasjonen, mens Kristiansund er oljebyen i Møre og Romsdal. Rindal kommune blir innlemmet i Trøndelag fylke, mens deler av Hornindal kommune blir innlemmet i Møre og Romsdal (fra Sogn og Fjordane).