Melhus kommune

Melhus kommune ligger like sør for Trondheim, og kommunesenteret ligger ca 2 mil fra Trondheim sentrum. Kommunen har 7 tettsteder: Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken. Kommuneadministrasjonen holder til i rådhuset i Melhus sentrum helt nord i kommunen. Med sin beliggenhet rett sør for Trondheim er Melhus kommune en attraktiv bostedskommune og befolkningen er i vekst. 16 248 innbyggere (1. kv. 2017, SSB)

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.