Lierne kommune

Lierne kommune ligger i Indre Namdal i Nord-Trøndelag, langs grensen til Sverige, og er Nord-Trøndelags største kommune i areal. Kommunen grenser til Snåsa, Grong og Røyrvik kommuner. Lierne er kjent for sin brunbjørnsbestand, som også er en stor utfordring for sauebøndene.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Infrastruktur for digitale læremidler

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læremidler. 58 kommuner fra hele Norge stilte seg bak initiativet, andre aktører som Utdanningsdirektoratet, KS, Statped og NDLA-G er også koblet på. Fellesinititativet ønsker å sette eleven…