Hordaland Fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tenester til innbyggjarar, leiarar av lag og organisasjonar eller til tilsette i kommunane i fylket. Visjonen vår er «attraktiv og nyskapande».  Samfunnsoppdraget vårt er «Vi utviklar Hordaland» og verdiane våre er «kompetent, offensiv og i dialog». 1. januar 2020 slår Hordaland og Sogn og Fjordane seg saman til å bli Vestland fylkeskommune

Relaterte anskaffelser

Miljøvennlige kunstgressbaner

Det finnes 1700 fotballbaner med kunstgress i Norge. Hvert år rehabiliteres eller erstattes 100-150 baner. I tillegg kommer kunstgress brukt på andre områder som i parkanlegg og anlegg for andre idretter. Det er ønskelig at markedet utvikler kunstgress som medfører…