Haukeland universitetssykehus HF

Haukeland universitetssykehus er landets nest største sykehus, med cirka 12.000 ansatte som hver dag har som mål å gi pasientene best mulig behandling og pleie. I 2017 gjennomførte sykehuset mer en 900.000 pasientmøter.

Kontaktinformasjon

https://helse-bergen.no/om-oss