Eier- og forvalterforumet

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (Eier- og forvalterforumet) ble formelt stiftet 26.09.18 etter fem års uformelt samarbeid.
Følgende organisasjoner står bak etableringen:
  • Norsk Eiendom
  • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
  • Sykehusene v/Helse Sørøst
  • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA)
  • Norges bygg og eiendomsforening (NBEF)
  • Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
  • Statsbygg
  • Fylkeskommunal eiendomsforum (FEF)
  • Finans Norge

Relaterte anskaffelser

Smart Digital Eiendomsledelse

I bygg og anlegg investeres det årlig for 400 milliarder kroner i Norge. Offentlig byggeareal utgjør 44 millioner kvadratmeter. Driftskostnader til et bygg utgjør tre ganger så mye som byggekostnader sett over en 30 års periode. Informasjon og data fra…