Bjugn kommune

Bjugn kommune ligger på Fosenhalvøya utenfor Trondheimsfjorden i Sør-Trøndelag. Den grenser i nord til Åfjord, i øst til Rissa og i vest til Ørland kommune. Botngård er administrasjonssenteret i kommunen. Det er vedtatt at Bjugn slår seg sammen med Ørland kommmuen fra 1. januar 2020.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Lokaliseringsteknologi

Bakgrunnen for anskaffelsen var prosjektet Trygge Spor, forankret i Nasjonalt program for velferdsteknologi og det Midt-norske velferdsteknologinettverket. Flere kommuner ønsker å gå sammen for å skalere opp bruken av lokaliseringsteknologi i tjenesten. Det trengs nye løsninger for lokalisering av mennesker…