Bamble kommune

Bamble kommune ligger i Telemark fylke og har cirka 14.000 innbyggere.

Kontaktinformasjon

https://www.bamble.kommune.no/

Relaterte anskaffelser

Fremtidens ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten

Den nye ungdomsskolen på Grasmyr vil bli mer enn bare en skole. Den vil øke tilbudet til innbyggerne på flere arenaer og være mer tilpasningsdyktig til framtidige endringer i skolestrukturen. I tillegg skal samarbeid mellom ungdomsskolen og Bamble videregående skole,…

Elektronisk medisineringsstøtte

Larvik kommune leder an når 29 kommuner gjennomfører en felles innovativ anskaffelse av framtidas løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.