Aukra kommune

Aukra kommune ligger i Møre og Romsdal fylke, i Romsdal nordvest for Molde. Aukra grenser til Fræna i øst og Molde i sørøst. Innbyggertall i kommunen er 3 571 (SSB jan. 2017). Nyhamna i Aukra er ilandføringssted for gassen fra Ormen Lange-feltet.

 

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Infrastruktur for digitale læremidler

Bærum kommune etterlyste andre kommuner til samarbeid om en innovativ anskaffelse på digitale læremidler. 58 kommuner fra hele Norge stilte seg bak initiativet, andre aktører som Utdanningsdirektoratet, KS, Statped og NDLA-G er også koblet på. Fellesinititativet ønsker å sette eleven…

Helhetlige velferdsteknologiske løsninger

Behovsrettede løsninger med brukervennlige grensensitt som kommuniserer med hverandre i hele tjenesteforløpet.