Arkivverket

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets viktigste oppgaver er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene og bidra til at private arkiver blir tatt vare på.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Automatisere arkivsystemer

Arkivverket har fått tildelt 250 000,- kroner fra Forskningsrådet til forprosjekt, som inkluderer behovskartlegging og markedsdialog. Arkivverket ønsker å digitalisere og effektivisere offentlig sektor.