Åfjord kommune

Åfjord kommune ligger på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Kommunen grenser i nord til Roan, i sør til Bjugn og Rissa, og i øst til Nord-Trøndelag fylke med Verran og Namdalseid kommuner. Administrasjonssenter er tettstedet Årnes og innbyggertallet i kommunen var 3 252 pr. januar 2017 (SSB).

Åfjord kommune og Roan kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020.

Kontaktinformasjon

Relaterte anskaffelser

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag

Nettverk for bærekraftige bygg i Trøndelag. Mål: At det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg i Trøndelag. Minst mulig klimagassutslipp under bygging, i valg av materialer og i energiløsninger. Lave livssykluskostnader og miljøvennlige løsninger over tid.

Lokaliseringsteknologi

Bakgrunnen for anskaffelsen var prosjektet Trygge Spor, forankret i Nasjonalt program for velferdsteknologi og det Midt-norske velferdsteknologinettverket. Flere kommuner ønsker å gå sammen for å skalere opp bruken av lokaliseringsteknologi i tjenesten. Det trengs nye løsninger for lokalisering av mennesker…