Pågående anskaffelse

Adgang og bookingsystem for Drammensbadet, versjon 2

Drammensbadet er et kommunalt foretak i Drammen kommune, og er et av Norges største badeanlegg. Pr. januar 2017 har de en del utdaterte systemer og utfordringer med at en del av systemene de benytter ikke "snakker" med hverandre. Dette gjelder bl.a. adgangs-/billettsystem, kassasystem, medlemssystem og diverse rapporter og statistikk som må produseres i den daglige driften av badet. Det er gjennomført et grundig innsiktsarbeid basert på observasjon og intervjuer av ansatte og brukere av badet. På bakgrunn av dette er det kartlagt hvilke utfordringer og behov som finnes for begge grupper. Gjennom en innovativ anskaffelse ønsket Drammensbadet å få god innspill på fremtidsrettede, sømløse digitale løsninger til det beste for Drammensbadets brukere og ansatte.

Her kommer wet